27 Mayıs 2017 Cumartesi

Biyogaz

Organik maddelerin anaerobik ortamda çürümesi sonucunda olaşan yanıcı gaz karışımıdır. %45-70 oranında metan, %25-50 oranında karbondioksit, az miktarda azot, hidrojen, hidrojen sülfür içerir.

Biyogaz santrali nedir?

Biyogaz elektrik santrali, organik maddelerin oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu biyogaz üreten tesistir.

Üretilen biyogaz kojenerasyon ünitesinde yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülürken, elde edilen fermente olmuş çıktı gübre olarak kullanılır. Elektrik enerjisi dağıtım şebekesine verilir. Açığa çıkan ısı enerjisi seraların ısıtılması gibi tarımsal faaliyetlerde kullanılabileceği gibi endüstri işletmelerinin de faydasına sunulur.

Biyogaz elektrik santrali hangi kısımlardan oluşur?

  • Ambar; mısır silajı gibi girdileri silolanarak hasattan kullanıma kadar bozulmadan saklamaya yarar.
  • Hayvansal atık deposu; girdi olarak kullanılacak hayvansal atığı saklar.
  • Katı girdi besleme; ambardan alınan mısır silajı gibi katı girdileri fermantöre gönderir. Girdinin nem oranına göre konveyörlü veya kayıcı zeminli sistemler kullanılır.
  • Fermantörler; içersinde biyolojik sürecin geçtiği tanklardır. Fermantörler karıştırıcılarla, ısıtma sistemiyle ve tasarıma göre gaz depolayan çatılarla donatılmışlardır.
  • Karıştırıcılar; fermantör içersindeki karışım özelliklerine göre çeşitlilik gösterirler. Karıştırıcı olarak tasarıma uygun şekilde dikey karıştırıcılar, yatay karıştırıcılar ve dalgıç karıştırıcılar kullanılır.
  • Isıtma sistemi; biyolojik sürecin optimumda seyretmesi için gerekli olan sıcaklığı sağlamaya yarar.
  • Çift membrandan oluşan çatılar; çıkan gazın miktarına göre esneyerek ayrı bir gaz deposu gereksinimini ortadan kaldırırlar.
  • Kojenerasyon ünitesi; elde edilen biyogazı yakarak elektrik ve ısı enerjisi sağlar.

Çalışma prensibi

Organik maddeler fermantör içersinde uygun sıcaklıkta havasız ortamda çürütülür. Mikroorganizmalar organik maddeleri parçalayarak metan içeren bir gaz oluşturur. Bu gaz ile elektrik ve ısı üreten kojenerasyon ünitesi çalıştırılır. Üretilen elektrik enerjisi trafo merkezi aracılığı ile elektrik şebekesine verilir. Gaz oluşumu sonrasında çıkan atıklar depolara sevk edilir. Bu atıklar organik gübre olarak kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder